Technische tekening, een tekening die wordt gemaakt om te begrijpen hoe iets werkt of wordt geproduceerd. Het is van groot belang voor ingenieurs om de communicatie tussen hen gemakkelijk en nauwkeurig te laten verlopen. Technische tekening is in wezen de kunst van het op papier beschrijven van de constructie en het ontwerp dat moet worden uitgevoerd door verschillende vormen van rechte lijnen en krommen samen te voegen.

Technische tekening leidt betrokkenen door elke fase van een product, van ontwerp tot productie, marketing tot gebruik. Technische tekening beschrijft het materiaal van het product, hoe het wordt vervaardigd, de afmetingen, toleranties, oppervlaktekwaliteit, hardheidswaarden, warmtebehandeling enzovoort, allemaal volgens bepaalde regels en normen. Vervolgens beschrijft het de montage, het transport en zelfs het gebruik van het product.