Technisch Tekeningen

Een tekening om te begrijpen hoe iets werkt of geproduceerd wordt. Het is een technisch alfabet dat van groot belang is om communicatie tussen ingenieurs op de gemakkelijkste en meest nauwkeurige manier te bieden. Kortom, de techniek gevormd door de combinatie van waarheden en krommen op verschillende manieren is de kunst van het definiëren van de constructie en het ontwerp dat op papier moet worden gedaan.

De tekening begeleidt contacten bij elke stap van een product, van ontwerp tot productie, marketing tot gebruik. De tekening beschrijft het materiaal van het product, hoe het te vervaardigen, de afmetingen, toleranties, oppervlaktekwaliteit, hardheidswaarden, warmtebehandeling, enz. in het kader van bepaalde regels en normen.